• ساخت قالب دایکات  جهت جعبه سازی.

  • ساخت جلد سررسید ساخت جلد جعبه.

  • ساخت پایه رومیزی تقویم.

  • ساخت جعبه شیرینی جعبه شکلات.

  • انجام لمینت بر روی مقوا  آستر چسبانی بر روی جلد.

Contact us

[go_pricing id=”demo-earth_01″]